Evolutie

De evolutie van de boog

Het lijkt erop dat de handboog gebruikt werd in alle landen rondom de Middellandse zee. De boog was al een zeer belangrijk wapen in die vroege tijd.
De boog werd veel gewaardeerd op de slachtvelden.
De boog moet wel erg sterk en betrouwbaar geweest zijn, omdat zelfs de koningen geheel op dit wapen vertrouwden.
Alle stammen die in Europa leefden gebruikte om een of andere reden de handboog.
Werd de boog niet gebruikt als oorlogswapen dan werd hij wel gebruikt om er mee te jagen.

De Engelse ontwikkelde in de loop de tijd een geducht leger dat in hoofdzaken steunde op de boogschutters en de ruiters te paard.
In andere delen van Europa en de wereld is de ontwikkeling van de boog bijna stil blijven staan.
Nieuwe technieken, tactieken en materialen werden niet ontwikkeld.

In die tijd waren het de boogschutters die het gevecht begonnen, maar zij waren ook de personen die aan het einde van het gevecht de betere beschermde troepen afmaakten.

Het beoefenen van het handboogschieten was ondanks het militaire karaktertje een zaak van ontspanning, zowel voor de man in het platteland als ook voor de stedelingen.
Het beoefenen van het handboogschieten werd door de staat verder bevorderd door het instellen van een aantal voorschriften.

JoomShaper