Op Dit Ogenblik

Het boogschieten op dit ogenblik

Het hedendaagse handboogschieten word al vroeg in België en Nederland op club niveau beoefend. In Eerste instantie is dit het geval in West-Vlaanderen en in Limburg voor België. In Nederland is dit het geval in Limburg en in kleine delen van Brabant.

De meest voorkomende schietingen zijn de bedrijfschietingen (ook wel wipschieten genoemd) Bedrijven betekend dat de waarde van de geschoten vogel op voorhand wordt bepaald. Naargelang de te winnen prijzen spreekt men van prijsschietingen (enkel voor geldprijzen), palingschieting, een kalkoenschieting, een zilverschieting.

Door het succes van het handboogschieten werden er verschillende bonden in heel de wereld opgericht.

In 1899 is in Nederland de eerste Handboogbond "Gezellig Samenzijn" opgericht.
De Koninklijke nationale bond der Belgische Wipschutters (K.N.B.B.W.) vzw is opgericht in 1908 en vormt samen met haar Nederlandse en Franse zusterorganisatie het Europese comité voor het handboogschieten op de staande wip.

In 1931 wordt in polen de FITA (International Archery Federation) opgericht, die regels vastlegden voor het boogschieten op doel.

De FITA is verantwoordelijk voor de inrichting van de wedstrijden op de Olympische spelen. Deze richten afwisselend om de twee jaar Wereld- en Europese kampioenschappen in voor de disciplines FITA, Field en Indoor.

In 1946 wordt in het Limburgse de boogschuttersbond “verbroedering” opgericht in het Gewest Beringen.De bond heeft het doel, alle gilden van het gewest Beringen en omliggende te verenigen en om onder elkaar wedstrijden in te richten.

In 1950 treden enkele verenigingen uit de bond "Gezellig Samenzijn" en richten samen met enkele Noord Nederlandse verenigingen een nieuwe handboog organisatie op.De Nederlandse Handboog Bond ( N.H.B. ).
In tegenstelling tot de Limburgse bond "Gezellig Samenzijn" richt deze bond zich voornamelijk tot de internationale disciplines van de sport.

In 1900 werd boogschieten op het programma van de Olympische Spelen gezet. Echter bestonden toen nog geen internationaal aanvaarde regels zodat de wedstrijden door het gastland georganiseerd werden naar eigen goeddunken, wat uiteraard in het voordeel was van de deelnemers uit dat land. Mede door dit ontbreken van internationaal aanvaarde regels werd boogschieten na de Spelen van 1920 afgevoerd van het programma. Door dat er in 1931 internationale regels bestonden, heeft het nog tot 1972 geduurd vooraleer boogschieten terug een Olympische discipline werd.

JoomShaper