Een Bondfeest

Bondfeesten

Kampioenschap op nationale stangen, nog genaamd de bondsfeesten.

Dit kampioenschap wordt geschoten op nationale stangen en op kampioenschapvogels.
Elk aangesloten gilde is verplicht om met minstens één groep deel te nemen aan elke wedstrijd die in dit kader wordt ingericht.
Elke gilde mag zoveel groepen opstellen als in haar mogelijkheden ligt.
Een gilde die meeer dan één groep opgesteld zal er voor zorgen dat de eerste groep die aantreed uit minstens 7 schutters bestaat, de andere groepen moeten minstens 6 schutters omvatten. Een gilde die slechts een opsteld mag deelnemen met 6 schutters, maar in plaats van 85 pijlen zal ze slechts 70 pijlen mogen schieten, met minder dan 6 schutters mag men niet deelnemen. Een gilde die die geen enkele voltallige groep kan opstellen verliest haar beurt voor het inrichten van haar eerstvolgende bondfeest, en betaald €25 boete aan de inrichters van het bondfeest.

Elke schutters die deelneemt moet beschikken over een geldige bondskaart. een groep ie deelneemt zal 85 pijlen mogen schieten naar een volle wip kampioenschapsvogels.
De puntenverdeling is als volgt: hoogvogel = 4 punten, zijvogel = 3 punten, kalvogel = 2 punten en elke kleine vogel tlt voor één punt.
Over de 4 bondsfeesten die jaarlijks worden ingericht zal een klassement worden opgemaakt, de punten van de beste groep van elke gilde komen hiervoor in aanmerking.
Het deelnemersgeld voor deze bondsfeesten is het zelfde als voor het kampioenschap namelijk € 0,50. Juniors moeten geen inleg doen, dit tot het jaar dat ze 17 worden.

De beste schutter en de beste dame van elk bondsfeest, dus deze die de meeste punten heeft geschoten tijdens de eerste zeven ronden, ontvangen van de inrichters de som van € 12,50. Deze prijs kan ook op een latere datumoverhandigd worden, indien er meerdere schutters met gelijke punten eindigen dan zal de prijs verdeeld worden.
Wanneer meerdere ploegen met gelijke punten eindigen zal er gekamt worden bij de inrichtende gilde op een later overeen te komen datum in onderlinge afspraak.
Er zal gekamt worden over 50 pijlen.

Voor het eindklassement zijn volgende prijsen voorzien:

1° € 60, 2° € 57, 3° € 52, 4° € 50, 5° € 45, 6° € 42, 7° € 40, 8° € 37, 9° € 35, 10° € 32, 11° € 30, 12° € 27, 13° € 25, 14° € 22, 15° € 20, 16° € 17, 17° € 15, 18° € 13
Al de gilden krijgen vooraf een richtuur van het bondsbestuur, zij worden evenwel verzocht hun schutters te informeren dat deze minstens een half uur op voorhand aanwezig zouden zijn voor het tijdig opstellen van hun ploegen.
Wanneer ploegen te laat zijn op de afspraak zijn zullen zij van de bondsverantwoordelijke een wachttijd worden opgelegd om te mogen schieten, deze wachttijd hebben ze enkel aan zichzelf te danken.
Bij bondsfeesten wordt geen onderscheid gemaakt tussen A & B ploegen, men mag dus groepen vormen waarin schutters van zowel A als van de B ploeg deel uitmaken.

JoomShaper