De Voorzitterschieting

Deze wedstrijd word ingericht bij aanvang van een een nieuw seizoen. Iedere aangesloten gilde krijgt een beurtrol voor het inrichten van deze wedstrijd.
De wedstrijd is verplichtend voor de voorzitters van de aangesloten gilden, alsook voor de voorzitter van het verbond, in geval van spierkracht mag de voorzitter zich laten vervangen door de ondervoorzitter.

De gilden die afwezig zijn verliezen hun beurt voor het inrichten van deze wedstrijd. De volgorde van schieten wordt door loting vastgelegd, de voorzitters schieten om beurt en al de afgeschoten vogels tellen voor één punt, ook wanneer meerdere vogels gelijk worden geschoten telt dit maar voor één punt.
Wanneer er tien vogels zijn geschoten wordt de wip opnieuw gevuld.

De wedstrijd vangt aan om 13h30 en duurt ongeveer één uur, onmiddelijk na de wedstrijd zal de inrichtende gilde overgaan tot de prijsuitreiking, buiten de winnaar, die een klein geschenk zal mogen in ontvangst nemen zal aan iedere deelnemer een graties drankje worden aangeboden. Deze wedstrijd wordt steeds gevolgd door een prijsschieting die dan uitzonderlijk om 15h zal aanvangen, op deze schieting zijn al de voorzitters die hebben deelgenomen aan de voorzitterschieting verplicht hun inschrijvingsgeld te betalen, zij mogen zich niet laten vervangen door een ander lid van hun gilde.

JoomShaper