De Prijsschietingen

In principe krijgt elke aangesloten gilde drie prijschietingen per seizoen toegewezen van het bestuur, nochtans wordt dit aantal in mindering gbracht indien de gilde een der volgende schieting te beurt valt:

    • De Voorzitterschieting.
    • Een bondsfeest.
    • De verbroederingschieting.
    • De keizerschieting.
    • De grote prijs van de mijnstreek.

 

Met de prijsschietingen bedoelen we de schietingen die plaats hebben op een zaterdag, een zondag of een feestdag.
Er kunnen nog andere prijsschietingen plaats hebben BV op een weekdag of een vrijdagavond, deze schietingen worden wel op de kalender vermeld maar staan niet onder toezicht van het bondsbestuur.
De prijschietingen die onder toezicht van het bondbestuur staan, vallen tussen de periode gaande van 1 april tot en met 31 oktober. Deze schietingen zijn niet verplicht maar wel strek aan te raden omdat zij toch de hoofdbron van inkomsten zijn voor onze gilden. Op deze schietingen kunnen onze schutters ook punten verdienen voor hun individueel klassement.

In ons verbond zijn de volgende regels van inleg en terugbetalen van toepassing; De inleg per wip bedraagt € 3, bij het afschieten van hun eerste vogel betalen de juniors € 2,5 ofwel word het plaatje ingehouden, zij worden dan wel aanzien als vowaardige schutter en er zal voor hen dan ook een vogel bijgeplaats worden.
De terugbetaling is als volgt: voor de hoogvogel €10, voor een zijvogel € 6 voor een kalvogel € 4. 30 kleine vogels van € 2,5, dit alles is berekent op 50 schutters.
Indien er een puntenschieting plaats heeft dan zal de volledige inleg van de schutters op de wip geplaatst worden,
de inrichters mogen de prijs per punt naar beneden afronden tot op € 0,10 na. Voorbeeld: € 1,78 word dan € 1,70.
De jeugdschutters mogen hun eerste plaatje behouden.

JoomShaper