De Keizerschieting

Deze schieting wordt ingericht voor de koningen en koninginnen van al de aangesloten gilden, en de inzet is de zo begeerde keizerstitel van het gewest.
Deze schieting gaat door in de maand augustus en heeft als omlijstingsprogramma een wedstrijd voor al de ploegen van de aangesloten gilden.
De keizerschieting is een individuele prijskamp, waarbij iedere koning of koningin 20 pijlen mag schieten naar de vijf stoppen. Hij of zij die binnen deze 20 pijlen de meeste stoppen naar beneden haalt is de nieuwe keizer of keizerin, zijn er na afloop twee of meerdere schutters met hetzelde dan wordt er gekampt over 10 ronden, is er dan nog geen uitsluitsel dan wordt er geschoten; ronde per ronde en die eerst een vogel beneden haalt wordt winnaar, de andere schutter of schutters mogen deze ronde nog wel uitschieten zodat er nog steeds een verdere afkamping kan volgen wanneer nog een schutter in dezelfde ronde een vogel schiet.

De deelnemende koningen moeten in het jaar dat ze meedingen voor de titel van de keizer de ouderdom van 17 bereiken of bereikt hebben. De koning die door omstandigheden niet kan deelnemen aan de keizerschieting mag zich door niemand laten vervangen. voor het omlijstprogramma mogen er per aangesloten gilde twee ploegen deelnemen.
Elke groep mag 100 pijlen schieten naar de vijf stoppen. Indien een gilde twee ploegen opsteld zal zij er zorg voor dragen dat de eerste groep uit minstens 8 schutters bestaat en de tweede uit minstens 7. Een gilde die slechts één groep opsteld, zal er voor zorgen dat deze groep minstens 6 schutters omvat, deze zullen dan slechts 75 pijlen mogen schieten.

Tijdens de beginperiode van de keizerschieting wordt dit programma en paar uur onderbroken om de gelegenheid te geven aan de schutters om even te proeven van de grote strijd van het keizerschap. De keizer krijgt van al zijn gildebroeders uit het ganse verbond een prachtige prijs aangeboden ter waarde van € 250.
En een mooie tinnen kunstbord als aandenken, deze prijzen zullen hem of haar op het jaarlijks winterfeest overhandigd worden.

JoomShaper