Het Gewestbestuur

Gewest bestuur of algemene vergadering

Het gewestbestuur wordt gevormd door het hoofd bestuur + de jeugdraad + twee afgevaardigden van een der aangesloten gilde.

 

De algemene vergadering komt samen in een lokaal van een der aangesloten gilden, hiervoor wordt een beurtrol vastgelegd.
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het hoofdbestuur of bij agwezigheid van deze door de ondervoorzitter.
De algemene vergadering is de alleenheersende macht van het verbond, zij kiest voor het hoofdbestuur, en zij alleen kan leden aannemen en ontslaan.
De algemeene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter, doch kan bij uitzondering door zichzelf worden samen geroepen, hiervoor dient zij dan een schriftelijke aanvraag te richten naar de secretaris, deze aanvraag moet het handteken dragen van minstens de helft van de aangesloten gilden.
Op deze aanvraag dient zij te vermelden welke punten zij wenst behandeld te zien op de vergadering. indien aan deze voor waarden is voldaan zal de secretaris de uitnodegingen versturen naar al de aangeloten gilden van het verbond.
Bij een eventuele stemming op de algemene vergadering mogenper gilde slechts twee stemmen worden uitgebracht, indien eengilde vertegenwoordigdis door slechts één afgevaardigde dan zal deze gilde ook maar één stem mogen utbrengen.
Al de leden van de algemene vergadeing dienen zich te onthouden van onenigheid onder de leden van de bond, en zal deze vergadring gebruiken om eventuele geschillen op te lossen.

Schutters: leden van de gilden die zijn aangesloten bij het verbond zullen in het bezit worden gesteld van een lidkaart van het verbond, zij dragen dan de naam van de schutter.
De lidkaarten dienen door de secretaris van de gilde, waartoe een schutter behoort, te worden aangevraagd aan de secretaris van het verbond met opgave van volgende gegevens: naam en voornaam, het juiste adres met postcode en uw geboortedatum.
De secretaris van het verbond zal zo spoedig mogelijk deze kaart bezorgen aan de betreffende gilde, deze zal hiervoor de som van €3 betalen: de prijs van de kaart + een reglementboekje van het verbond.
Nieuwe leden kunnen het ganse jaar door aansluiten, zodra zij in het bezit zijn van een lidkaart van het verbond mogen zij aan alle wedstrijden, die door het verbond worden ingericht deelnemen.

Elk jaar is er na afloop van verschillende competities een perode voorzien waarop elke schutter op vrijwillige basis zijn gilde mag verlaten en aansluiten bij een andere gilde.
Deze periode is vastgelegd van 1 oktober tot en met 30 november.
Een schutter die wenst te veranderenvan gilde zal de gilde die hij wil verlaten schriftelijk op de hoogt brengen van zijn beslissing in de vooraf bepaalde periode.
Zolang hij dit niet gedaan heeft blijft hij lid, en is een evntuele overgang naar een andere gilde niet mogelijk.
Bij een tranfer naar een andere gilde zal de betreffende schutter zijn oude lidkaart inruilen bij de secretaris van de gilde die hij verlaat, deze zal zijn lidkaart overhandigen aan de secretaris van het bondbestuur.
Voor een lidkaart van een schutter die overgaat van de ene naar de andere gilde dient de som betaald te worden van €1,25 omdat er geen reglementboekje moet overhandigd worden, aangezien de schutter reeds in het bezit hiervan is.

JoomShaper