Het Doel

Het doel van het verbond

In het jaar 1946 op 16 juni werd te tervant - kruisbaan in tegenwoordigheid en met medewerking van afgevaardigden van volgende schuttergilden:

    • St. Sebastiaan gilde van Tervant
    • St. Pieters gilde van Tervant
    • St. Antonius gilde van Beringen
    • St. Sebastiaan gilde van Meelberg - Paal
    • De oude en de jonge St. willebrordus gilden van Heusden, de schuttersbond gesticht genaamd " Verbroedering

 

De bond heeft het doel, alle gilden van het gewest Beringen en omliggende te verenigen en om onder elkaar wedstrijden in te richten.
Het ligt in de bedoeling deze edele sport te verheffen, de vrede en eendracht onder alle gilden te bewaren en de overleveringen van onze voorvaderen over het leven onder de schutters te bewaren.
De bond moet aan al zijn aangesloten leden de kans geven om zich naar geest en lichaam op een gezonde manier te kunnen ontspannen en dit in de geest van verbroedering n verdraagzaamheid.

JoomShaper