De Jeugdraad

De jeugdraad

De Jeugdraad bestaat uit zes leden, deze worden verkozen door het algemene vergadering, nadat ze zich hiervoor hebben kanidaat hebben gesteld.
De jeugdraad moet vooral zorg dragen voor een optimale jeugdbegeleiding.
Zij kunnen zelfstandig vergaderen of ook tegelijk met het hoofdbestuur indien dit vereist is. Zij zullen regelmatig het foofdbestuur op de hoogte houden van de werking van de jeugdraad en kunnen steeds beroep doen op het hoofdbestuur die in mate van het mogelijke zal tegemoet komen aan hun wensen in verband met de jeugdwerking.
De jeugdraad verkiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris die zorg zullen dragen voor een degelijke communicatie met het hoofdbestuur.

De leden van de jeugdraad zullen steeds aanwezig zijn zijn bij manifestaties die voor onze jeugdschutters worden ingericht.
zij zullen ook de leiding moeten nemen van deze manifestaties wanneer deze door het verbond zelf worden ingericht.

De leden van de jeugdraad zullen het hoofd bestuur bij staan bij gelegenheden waarbij dit vereist is, zoals bij bondsfeesten en het winterfeest.

De leden van de jeugdraad kunnen ook ontslagen worden bij na drie onwettige afwezigheden op vergaderingen.

Het is niet toegestaan dat twee of meer leden van eenzelfde gilde tegelijkertijd zetelen in de jeugdraad.

JoomShaper